جلسه شورای تعلیم و تربیت بسیج استان قم با حضور مسئول تعلیم و تربیت استان، حجت الاسلام شرفی نیا، مسئول تعلیم و تربیت ناحیه امام حسن مجتبی علیه السلام، برادر دربندی، مسئول تعلیم و تربیت ناحیه امام حسین علیه السلام، حجت الاسلام نیل آب کن، مسئول تعلیم و تربیت ناحیه امام رضا علیه السلام، حجت الاسلام بهنام و تعدادی از مدیران برگزار شد. در این جلسه مهمترین برنامه های در دست اقدام تربیتی استان، از جمله طرح قرآنی صراط، دوره های آموزشی، و … مورد بحث و بررسی قرار گرفت.