جلسه مجمع استادیاران نواحی مقاومت بسیج استان قم با موضوع اجلاسیه کشوری اساتید صالحین و با حضور سردار فرماندهی سپاه استان، معاون هماهنگ کننده سپاه استان، معین استاد استان، مسئول معاونت تعلیم و تربیت استان، استادیاران و مسئولین تعلیم و تربیت نواحی مقاومت بسیج استان قم برگزار گردید. در این دوره معاون تعلیم و تربیت استان گزارشی از همایش دو روزه مسئولین تعلیم و تربیت که در سازمان بسیج برگزار شده بود ارائه نمودند و معین استاد استان و استادیاران محترم گزارشی از عملکرد خود به فرماندهی ارائه نمودند.