در ادامه سلسه جلسات هیأت اندیشه ورز صالحین معاونت تعلیم و تربیت بسیج استان، جلسه این هفته با حضور معاون محترم هماهنگ کننده سپاه استان، جناب سرهنگ کبیری پور، معین محترم استاد استان، حجت الاسلام خواجوی، مسول تعلیم و تربیت استان، حجت الاسلام شرفی نیا، مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان، سرگرد رفعت نژاد و تعدادی دیگر از کارشناسان برگزار شد و به بررسی وضعیت و نحوه تداوم نظام تربیتی صالحین در بسیج دانشجویی پرداخته شد.