جلسه تکریم و معارفه سرمربی و مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهید عابدی با حضور فرمانده محترم ناحیه امام حسین علیه السلام، سرهنگ جعفری،استادیار محترم ناحیه، حجت الاسلام جعفرنژاد، مسئول تعلیم و تربیت سپاه استان، حجت الاسلام شرفی نیا، مسئول تعلیم و تربیت ناحیه امام حسین علیه السلام حجت الاسلام نیل آب کن، فرمانده محترم حوزه شهید عابدی، برادر علیخانزاده و تعدادی دیگر از مسئولین حوزه و ناحیه برگزار گردید. در این برنامه از زحمات حجت الاسلام جوشقانیان تقدیر و از ایشان تکریم به عمل آمد و حجت الاسلام نیک گفتار به عنوان سرمربی جدید و برادر بسیجی آقای دهقان به عنوان مسئول تعلیم و تربیت حوزه شهید عابدی معرفی شدند.