معاون محترم هماهنگ کننده سپاه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، سرهنگ کبیری پور، با حضور در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام پردیسان از شرایط و فعالیت های مسجد و پایگاه مقاومت بسیج بازدید نمودند. در این برنامه، مسئول معاونت تعلیم و تربیت بسیج استان، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج، امام جماعت مسجد، مسئول کانون فرهنگی مسجد، مسئول تعلیم و تربیت ناحیه نیز حاضر بودند و جلسه ای کاری با حضور ایشان برگزار گردید.