جلسه قرارگاه صالحین استان قم با ریاست معاون محترم هماهنگ کننده سپاه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، جناب سرهنگ کبیری پور برگزار شد. در این جلسه که مسئول معاونت تعلیم و تربیت بسیج استان، حجت السلام شرفی نیا، مسئول بسیج دانش آموزی استان قم، جناب سرهنگ محبی و همچنین فرماندهان محترم نواحی و مسئولین و کارشناسان تعلیم و تربیت نواحی مقاومت بسیج استان حضور داشتند، آخرین وضعیت برنامه های تربیتی بسیج استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از مهمترین مباحث مطرح در این جلسه، مسائل مربوط به طرح تربیتی شهید بهنام محمدی بسیج دانش آموزی را می توان نام برد.