جلسه شورای تعلیم و تربیت استان با بحث در مورد برنامه های اجرا شده سه ماهه سوم و برنامه های جاری سه ماهه چهارم با حضور مسئول تعلیم و تربیت سپاه استان حجت الاسلام شرفی نیا، مسئول تعلیم و تربیت ناحیه امام رضا علیه السلام، حجت السلام بهنام، مسئول تعلیم و تربیت ناحیه امام حسین علیه السلام حجت الاسلام نیل آب کن، سرپرست تعلیم و تربیت ناحیه امام حسن مجتبی علیه السلام برادر دربندی و  مدیران و کارشناسان تعلیم و تربیت استان و نواحی برگزار گردید.