به مناسبت هفته بسیج مستضعفین، جمعی از بسیجیان خواهر استان قم با حضور در برنامه نماز عبادی سیاسی جمعه، ضمن ایجاد انس و آموزش عملی احکام مربوط به نماز جمعه به متربیان حلقات صالحین، چهل سالگی تشکیل بسیج مستضعفین را گرامی داشتند.