برنامه تجلیل ازامام جماعت نمونه، فرمانده پایگاه نمونه، سرمربی ومربی فعال درطرح شهیدبهنام محمدی باحضور معاون هماهنگ کننده سپاه، جناب سرهنگ کبیری پور، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین علیه السلام جناب سرهنگ جعفری،مسئول تعلیم و تریبت بسیج استان حجت الاسلام شرفی نیا، حجت الاسلام نیل آب کن، مسئول تعلیم و ترییت ناحیه و فرمانده حوزه شهید رجایی برگزار گردید.