مجمع استادیاران باحضور معین استاد شجره طیبه صالحین استان، حجت الاسلام خواجوی، معاونین تعلیم و تربیت نواحی و حجت السلام شرفی نیا مسئول معاونت تعلیم و تربیت بسیج استان برگزار گردید. در این جلسه گزارشی از آخرین جلسات و برنامه های تربیتی در نواحی مقاومت بسیج استان قم ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت