جلسه شورای تعلیم و تربیت بسیج استان با محوریت برنامه های آموزشی و قرآنی برگزار گردید. در این جلسه حجت الاسلام شرفی نیا مسئول معاونت تعلیم و تربیت بسیج استان، حجت الاسلام نیل آب کن مسئول تعلیم و تربیت ناحیه امام حسین علیه السلام و برادر رحمتی کارشناس ارشد این ناحیه، حجت الاسلام بهنام مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج امام رضا علیه السلام، برادر دربندی مسئول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی علیه السلام حضور داشتند که تقویم دوره های آموزش سرگروه ها و سین اجرای آن، طرح قرآنی صراط و نیز موارد مهم سایر برنامه های جاری مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.