اختتامیه طرح جوانه های صالحین پایگاه ریحانه النبی (ص) حوزه مقاومت بسیج حضرت آسیه ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) واقع در مسجد حضرت امام حسین علیه السلام پردیسان، روز چهارشنبه، 06/06/98 برگزار گردید. در این برنامه که متربیان پایگاه همراه والدین حضور داشتند، فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی جناب سرهنگ میرهادی نیز حاضر شدند و از زحمات مسئولین و کادر اجرایی پایگاه تقدیر و تشکر به عمل آمد.