پایگاه کوثر مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام حوزه حضرت آسیه ناحیه امام حسن مجتبی علیه السلام بخش کهک، روز چهارشنبه ششم شهریور ماه با دعوت از متربیان همراه والدین اقدام به برگزاری برنامه اختتامیه طرح تابستانی نمود. در این برنامه که مسئول محترم معاونت تعلیم و تربیت بسیج استان، حجت الاسلام شرفی نیا نیز حاضر بود، تز متربیان برتر، سرگروه ها و کادر اجرایی پایگاه قدردانی به عمل آمد و گروه سرود پایگاه نیز به اجرای برنامه پرداخت.